Nyheter

Blir sentral i utviklingen av Kulturhavna

Terminalen Byscene er den største helårlige kulturaktøren i Ålesund og er svært viktig i utviklingen av Kulturhavna på Sørsida. Sørsida Utvikling har inngått en samarbeidsavtale med Momentium som inkluderer konseptutvikling, mulighetsstudier og generelt samarbeid om funksjoner og aktiviteter i Kulturhavna, både midlertidige og permanente.


Kulturhavna har som mål å styrke byens og fylkets kulturidentitet ved å bli et kraftsenter der en rekke kulturaktører til sammen skaper et bredt, spennende og viktig kulturtilbud i sentrum.

«Momentium, som er en etablert lokal og regional kulturaktør blir en sentral samarbeidspartner i konseptutviklingen av Kulturhavna. Vi har felles målsetninger om at Terminalen skal være en vesentlig del av fremtidens Kulturhavn og vi deler engasjementet for at kultur er en viktig forutsetning for å skape gode byrom og dermed bra byer», sier daglig leder i Sørsida Utvikling Peter Wahl Hareide.

Sørsida Utvikling og Momentium skal samarbeide om løsninger som sikrer at Terminalen ikke stenges ned i unødvendige lange perioder i forbindelse med byggefaser på Sørsida og skal gi trygghet for Terminalen både på kort og lang sikt.

Konseptfasen av Kulturhavna starter i januar 2024, og er et arbeid som ledes av Sørsida Utvikling, i samarbeid med Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg til Momentium, vil en rekke private og offentlige kulturaktører bli sentrale i arbeidet.

I forbindelse med samarbeidsavtalen mellom Sørsida Utvikling og Momentium, ble også festeavtalen for dagens lokasjon forlenget.

«Vi er veldig glade for å kunne inngå en avtale der intensjonen er at Terminalen skal være en del av Kulturhavna på Sørsida, enten i eksisterende eller nytt bygg. Det at vi er omforent om dette gir oss en viss trygghet for fremtiden. Terminalen har gitt Ålesund enormt mange gode konsert- og kulturopplevelser de siste 8 årene, og det er viktig for byens befolkning at vi kan videreutvikle denne kulturinstitusjonen også i årene som kommer», sier daglig leder i Momentium Ante Giskeødegård

Partene ser frem til et godt og produktivt samarbeid som vil gi fortsatt gode opplevelser for alle som bor, i lever i og opplever Ålesund!