Nyheter

Byutvikling eller kai, må vi velge?

Byutvikling på Sørsida er en trussel mot «havnebyen Ålesund», sier enkelte. Andre forteller om 400 meter med kai som nå skal fjernes. Hvor skal båtene ligge? Skal byens befolkning miste tilgang til sjøen?


Dette høres jo skummelt ut, men er det sant da?

Det er mye som skjer og det er vanskelig å holde følge, det kan til tider føles ut som at planene endres uke til uke. Vi ser nå behovet for å ta en oppklaringsrunde, og løfter frem en del påstander vi har sett i aviser og sosiale medier i det siste, i tur og orden.

Påstand: Å bygge Sørsida vil gå på bekostning av all kai sør i bysentrum. 

Dette er feil. På Sørsida er det, og vil det være, 800 meter med fiskerikai og cruisekai på Stornespiren og Prestebrygga. Men det er ikke regulert industrikai foran Kipervika-området, slik som området brukes i dag. Dette er fortsatt mye kai i et bysentrum, selv om det er 180 meter mindre enn det er nå.

For noen uker siden bestemte politikerne i Ålesund kommune at det skal sees etter en erstatningskai, det er ikke klart hvor den skal være, men det kan være at denne gir enda mer kai i byensentrum.

Samtidig samarbeider vi med Ålesund havn, destinasjonsselskapet og kommunen om en mulighetsstudie som skal se på om vi bør flytte eller delvis flytte cruiseskipene til et annet sted. Denne studien blir gjort av selskapet Asplan Viak, og blir ferdig litt ut på høsten.

Det er altså sant at cruiseskipene kanskje skal ligge et annet sted, eller at det ikke skal ligge like mange cruiseskip på Sørsida som det gjør i dag; men det er ingen som forsøker å fjerne alle fiskebåter og cruiseskip fra byen vår, og heller ikke fra Sørsida.

Påstand: Å bygge ut Kipervika vil fjerne tilgangen til sjøfronten.

I dag er det mulig å krysse veien sør for Kiperviktorget for å gå langs sjøen, men er det mange som gjør det? Inneklemt mellom rushtrafikk og industrielle fiskebåter, og uten steder å sette seg ned sammen, hvor tilgjengelig og innbydende er sjøfronten egentlig i dag? Samtidig er selve Sjøgata i veldig dårlig stand, og må oppgraderes i løpet av veldig kort tid.

Ved å fylle ut i sjøen får vi ny vei med breie fortau, 400 nye fastboende, plass til nye butikker og spisesteder i førsteetasjene på byggene, og store åpne byrom som fører folk til en kaipromenade. Da kan vi snakke om tilgang til sjøfronten for alle som bruker byen!

Påstand: Å lage fylling i Kipervika er ulovlig.

Dette er en påstand vi har sett litt i det siste, men som det er vanskelig å få grep om. Området fyllinga skal komme i er ferdig regulert og vedtatt av kommunestyret som en del av Sørsideplanen. Denne er konsekvensutredet og alle faglige innspill er blitt gitt gjennom en lang prosess på fire år. Reguleringsplanen er utarbeidet etter relevant lovverk, som plan og bygningsloven.

Samtidig gjenstår det en søknadsprosess før fyllingen kan starte, men det gjør ikke denne fyllingen noe mindre lovlig enn det alle andre fyllinger er, når de var i samme del av prosessen.

Hvorfor er det så mye usikkerhet?

Ålesund er en by med stort engasjement for bysentrum, og det er mest av alt for det gode. Samtidig betyr det at endring vekker en del følelser i folk, positivt og negativt, både glede og bekymring. Et stort engasjement, og lange politiske prosesser preget av en del alternative forslag, kan føre til at det er vanskelig å henge med på hva det er som faktisk er i ferd med å skje.

Derfor lagde vi nylig en video i samarbeid med Bypakke Ålesund og Ålesund kommune, der vi forsøkte å vise hvordan de ulike prosjektene i Sørsideplanen henger sammen, fra et innbyggerperspektiv. Likevel er det ikke nok, og vi ser nå at det er noen som føler at de er i ferd med å miste byen. Vi håper derfor at denne artikkelen ga litt klarhet i at; ja det blir endringer, men det betyr ikke at det skal ødelegge for det som gjør Ålesund til en god by å bo i. God byutvikling tar hensyn til fortiden, samtidig som den tar hensyn til fremtiden.

Målet i mange av prosjektene på Sørsida er å forsterke koblingen mellom bylivet og kyst- og havnekulturen vi har her. For å få det til må vi gjøre noen endringer, men det er endringer som skal spille på lag med det vi allerede har.