Om Sørsida Utvikling

Vi skal utvikle Sørsida til å bli et foregangseksempel på bærekraftig byutvikling som balanserer økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft til det beste for alle som bor, lever og opplever Ålesund.

Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet, og lokal identitet.

Lokal identitet er eit fundament for mangfald og skaparkraft. Mangfald og skaparkraft gir attraktivitet. Attraktivitet gir tiltrekkingskraft. Tiltrekkingskraft gir nasjonal slagkraft.

Les mer om Ålesunds visjon og verdier her.

Det vi skal, skal vi vere gode til. Det vi vil, skal vi tore å gjere noko med.

03 Ra DHUSHAVNEN WATERFRONT 13820538

Administrasjon

VISUELLA 2022 Kirsti 10

Kirsti Slotsvik

Administrerende direktør

+47 489 98 340

kirsti.slotsvik@sorsida.no

Styret

VISUELLA 2022 Sorsida styret

Eva Hagen

Styreleder

+47 901 26 010

evha@raeder.no

VISUELLA 2022 Sorsida styret 6

Ola T. Gjørtz

Styremedlem

+47 930 33 322

ola.gjortz@gjelsten.no

VISUELLA 2022 Sorsida styret 3

Pergunn Rødseth Gjersbakk

Styremedlem

+47 959 79 470

pergunn.gjerdsbakk@hareid.kommune.no

VISUELLA 2022 Sorsida styret 5

Per Arne Bjørge

Styremedlem

+47 909 89 245

per.arne.bjorge@pab.no

VISUELLA 2022 Sorsida styret 4

Peer Volstad

Styremedlem

+47 992 40 144

peer.arkilag@gmail.com

Om Ålesund kommune

Ålesund kommune er den største kommunen i Møre og Romsdal og den største byen mellom Bergen og Trondheim.

Det lokale næringslivet er både lokalt, nasjonalt og ikkje minst internasjonalt orientert. Ålesund er «bygd» på fiske og fangst. Framleis er Ålesundregionen er verdsleiande på det marine og maritime området. Ålesund har også et svært rikt kulturliv og et internasjonalt akademisk miljø knyttet til kunnskapsparken og NTNU. 

Visste du at:

  • Ålesund er det største kollektivknutepunktet i Møre og Romsdal? 
  • Ålesund har en egen fremtidslab?
  • Jugendstilen betyr ungdomsstil?