Nyheter

Devoldbygget får nytt liv

Devoldbygget i Kulturhavna på Sørsida har vært brukt til lager, men nå flytter Rulleforeningen inn og bygget får nytt liv.


Fra utgangen av februar blir deler av Devoldbygget fylt opp av skateramper og i juni blir hele bygget ledig for aktiviteter og funksjoner som skal gi Ålesundere et nytt tilbud. 

Devoldbygget er et stort bygg midt i Kulturhavna, rett ved siden av blant annet Molo og Terminalen. Nå blir det enklere å komme seg til og fra for de som skal bruke skatehallen.

Rulleforeningen med sine 130 + medlemmer har i dag skatehall i Spjelkavika. Det er spesielt nærhet til kollektivknutepunkt og sentrum som gjør at foreningen ønsker å flytte, i tillegg til at Devoldbygget tilbyr større arealer og god høyde under taket. Vi i Sørsida Utvikling jobber for å tilrettelegge plasser og steder som unge i Ålesund kan være med på å utvikle selv og skating passer godt inn i planene for Kulturhavna.

Jan Ivar Wolstad og vår daglige leder, Peter Wahl Hareide, er ivrige og legger frem alle de spennende ideene for den fremtidige skatehallen i Devoldbygget. Vi kommer til å jobbe med å sikre trygge og tydelige gangforbindelser på begge sider av Brosundet. Bygget skal males og det kommer ulike sittesoner utendørs som er skjermet for vind og vær. I alle fall så godt skjermet som det lar seg gjøre langs sjøen her i Ålesund. 

Sørsida Utvikling og Rulleforeningen

Peter Wahl Hareide og Jan Ivar Wolstad (t.h) i Rulleforeningen har mange spennende samtaler om de fremtidige planene i Devoldbygget.

Sambruk og gjenbruk

Jan Ivar Wolstad i Rulleforeningen regner med at alt vil være klart i løpet av august og alt av ramper og utstyr blir med på flyttelasset fra Spjelkavika og ned til sentrum.

Vi gleder oss til samarbeidet og ser med stort positivt blikk på at Devoldbygget får romme barn, unge og voksne som liker å utfolde seg både sosialt og fysisk.