Nyheter

"Det vi skal, skal vi vere gode til. Det vi vil, skal vi tore å gjere noko med"

Mottoet og verdiene til Ålesund kommune er allerede godt integrert hos Sørsida Utviklings nye daglig leder, Peter Wahl Hareide. Han gleder seg til å ta fatt på de mange og viktige oppgavene Sørsida Utvikling skal utføre i årene som kommer.


«Open, engasjert, modig»

Peter er opprinnelig fra Ålesund, og flyttet tilbake til byen sammen med familien for fire år siden, etter flere år i Oslo og Trondheim. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har jobbet som daglig leder i Holte Consulting Ålesund AS.

Det er flere grunner til at Peter ønsket seg jobben som daglig leder i Sørsida Utvikling. Han er over gjennomsnittet opptatt av by- og eiendomsutvikling og er stolt over å få være med på å forme fremtidens Ålesund:

«Jeg jo veldig glad i og stolt av denne byen «våra», og er veldig motivert for å bidra til at den blir enda bedre. Og det mener jeg Sørsida vil bidra til.»

Peter er opptatt av samarbeid på tvers av fagområder, interessefelt og ståsted:

"Skal vi få til Sørsida, og byutvikling generelt, må vi ha et bredt samarbeid med private og offentlige aktører, innbyggere, næringsliv, kulturliv, entreprenører og rådgivere. God byutvikling skjer med samhandling og helhetlig tankegang. Det er så mange engasjerte mennesker i Ålesund som ønsker å bidra og vi i Sørsida Utvikling vil ha en rekke arrangementer fremover der alle som ønsker skal få bidra til at vi får et så bra Sørsida som mulig."

En av de største kjepphestene til den nye sjefen er å tørre å tenke stort nok og langt nok frem, samtidig som vi i Sørsida Utvikling tilbyr funksjoner og aktivisering på kortere sikt. Utviklingen på Sørsida vil påvirke livene til Ålesunds innbyggere og besøkende i flere generasjoner. Derfor er det vårt ansvar å tørre å tenke langsiktig, samtidig som vi gleder oss til å komme i gang for alvor!

Hva vil de som er her i byen om 100 år tenke om sentrum og det man gjorde på Sørsida i 2030? Bærekraftig byutvikling er en balanseøvelse mellom alle tre bærekraftsdimensjoner og Peter mener vi må se på verdier på flere måter enn kun investeringsverdi:

"Byrom, byggene, livet på gateplan, tilbud til mange ulike målgrupper – alt dette må vi ta hensyn til, i tillegg til økonomiske faktorer, når vi utvikler i Norges flotteste by."

Oppgavene er store og mange, og det må gjøres strenge prioriteringer. To av de viktigste prioriteringene for Peter og for Sørsida Utvikling er etableringen av Kulturhamna og byggingen av boliger på Sørsida. Kulturhamna og sentrumsboliger vil øke Ålesund sentrums attraktivitet for både beboere og besøkende. Det vil endre behovet for mobilitet og skape mer liv i sentrum året rundt.

Kort oppsummert er Peter Wahl Hareides kriterier for å lykkes med Sørsida samarbeid, være fremoverlente og modige, samt ha høyt ambisjonsnivå og langt nok perspektiv. Vi gleder oss til fortsettelsen.