Medvirkning

Fremtidssamling for Sørsida

Sørsida i Ålesund skal bli foregangsprosjekt på bærekraftig byutvikling der alle løsinger balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftsmål. Det betyr i praksis at både utviklinga av, og etter vært livet på Sørsida skal inspirere og vise vei for andre byområder både regionalt, nasjonalt og globalt.


Når og hvor

Dato: 30. mai 2023
Tid:
13:00 - 16:00
Sted:
 Terminalen Byscene

Sørsida vil i årene som kommer være en av de viktigste driverne i vår region for bærekraftig byutvikling. Testing av nye løsninger, forretningsmodeller og strukturer som vi trenger for å få et meir bærekraftig samfunn vil drive Sørsidautviklingen. Løsningene som utvikles vil ha et marked og påvirkning langt utenfor Ålesund og fylket.

Nå inviterer vi næringsliv, gründere, akademia, kulturaktører, kommunen, frivillige organisasjoner og andre med driv og initiativ til den første Framtidssamlingen på Sørsida.
På samlingen vil vi bli konkrete på hvilke løsninger, forretningsmodeller og strukturer vi må utvikle og videreutvikle for å nå 2030-målene, med utgangspunkt i Sørsida.

Samlingen er åpen for alle, men krev påmelding til inger.synnove.remme@alesund.kommune.no.

Vi håpar du vil bli med oss for å bidra til å utvikle innovative og bærekraftige løsninger for fremtidens byer og steder.

Samlingen arrangeres av Framtidslaben sammen med Sørsida Utvikling AS og EU-utviklingsprosjektet ReValue.