Nyheter

Grunnundersøkelser

Tomtene A1 og A2 på Sørsida ble lagt ut for salg i mai og to uker før vi gikk i feriemodus i juni så ble det klart at MRFK og ÅK har inngått avtale med SUAS om kjøp av Sørsida Eiendomsselskap 1.


I forbindelse med disse to hendelsene, har vi startet miljø- og grunnundersøkelser på området Prestebrygga fra Brosundet til Hotel Waterfront for å få mer data og ytterligere kunnskap om hva som befinner seg under asfalten og betongdekkene.

Undersøkelsene gjennomføres av konsulentselskapet Multiconsult og vi håper arbeidene skal være ferdige primo september.

Når resultatet fra undersøkelsene foreligger, vil arbeidet med planlegging for bygging fortsette.

VISUELLA SUAS 2023 282