Nyheter

Innovasjonscamp

Sørsida Utvikling var oppdragsgiver på Innovasjonscamp forrige uke. Campen er knyttet til ReValue-prosjektet og er samarbeid med Ungt Entreprenørskap, Fagskolen Møre og Romsdal og Ålesund videregående skole.


Fagskolen har arbeidet med løsninger under temaet «Bærekraftige byggeplasser», Ålesund videregående skole har hatt temaet «Uimotståelig hverdagsby». Det var en rekke gode forslag og løsninger som kom fra begge studiemiljøene og noen fellesstrekk var det i løsningen. Dette er verdifull kunnskap for oss når vi skal jobbe videre med å gjøre Sørsida til et bra sted å bo, leve og oppleve.

Fellesnevneren for løsningsforslagene i «Uimotståelig hverdagsby» var at Ålesund mangler møteplasser for ungdom. Uformelle steder der unge kan henge uten å bruke masse penger. Vinnerforslaget, Greenhouse, hadde en strålende idé om drivhus og uteområde som er gratis og som gir et godt sted å være med venner og bekjente.

Vi har flere planlagte tiltak om grønne lunger og gode sosiale møteplasser både som midlertidige og permanente tiltak på Sørsida, så vinnerforslaget var spot-on.

Fagskolens løsningsforslag på hvordan vi kan skape bærekraftige byggeplasser inneholdt forslag som fjernvarmeanlegg fra havet, ny betongmodulstandard og bruk av flis som produserer strøm til belysning. En rekke forslag som vi tar med oss videre når vi jobber for at Sørsida skal bidra sterkt til at Ålesund kommune når sine klimamål.

Innovasjonscampene er idékonkurranse og stimulerer til å tenke annerledes på metodikk, løsninger og implementering, alt i tråd med ReValueprosjektets ambisjon. Vi setter stor pris på å være en medspiller i disse prosjektene og setter særlig pris på samarbeidet mellom akademia, næringsliv, kulturliv og organisasjoner. Stor stas og vi gleder oss til fortsettelsen!

Foto: Ungt Entreprenørskap