Nyheter

Ja til Kulturhavna fra Fylkestinget

Ålesund kommune vedtok kjøpet av skoletomt i Kulturhavna i oktober og i går ble kjøpet også vedtatt i Fylkestinget. Kulturhavna er dermed en realitet og vi gleder oss til 2024.


14. juni i ble Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) og Ålesund kommune enige om å kjøpe Sørsida Eiendomsselskap fra Sørsida Utvikling. I selskapet ligger utviklingstomten som i reguleringsplanen kalles C1.

Fylkeskommunen og kommunen ønsker med kjøpet å bidra aktivt til utvikling av Kulturhavna med etablering av deler av Ålesund videregående skole inkludert kulturrelaterte fag, lokaler til Teatret Vårt og Ålesund kulturskole. Andre funksjoner som et eventuelt nytt bibliotek i Ålesund vil også legges til Kulturhavna. Sammen med aktiviteter, organisasjoner og kunstnerkollektiv som ligger der i dag, vil Kulturhavna bli et samlingssted og en møteplass for kunst- og kulturinteresserte lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

26. oktober i år var kjøpet av Sørsida Eiendomsselskap oppe til behandling i kommunestyret i Ålesund og ble der enstemmig vedtatt. Hans Kjetil Knudsen fra Ålesundslista benyttet anledningen til å gratulere både Sørsida Utvikling og Ålesund med dagen. Det ble satt pris på av administrasjonen og styret som har jobbet med denne saken i lang tid.

Siste behandling for Kulturhavna var i Fylkestinget 12. desember i år og det ble feiring med pepperkaker og gløgg på kontoret til Sørsida Utvikling når Fylkestinget ga sitt «ja» til prosjektet og godkjente kjøpet.

– Det er viktig at de ulike fasene av byggeprosjektet henger sammen, slik a når vi er ferdige opplever en bydel med ulike områder som snakker sammen. Områdene må henge sammen, selv om de er bygget av det offentlige på ene siden og private på den andre. Dette var virkelig godt å få på plass, dette har vi jobbet hardt for. Vi er klare til å sette i gang, sier Peter Wahl Hareide, daglig leder i Sørsida Utvikling.

Styreleder i Sørsida Utvikling, Eva Hagen, er svært glad for vedtakene som er gjort. «Samarbeidet er viktig for å få samspill og sambruk mellom ulike funksjoner i Kulturhavna. Med dette tar vi også et stort steg for utviklingen – fordi etablering av en videregående skole og nye lokaler for både Teatret Vårt og Kulturskolen i Ålesund har vært en grunnstein i planleggingen av Sørsida», sier hun.