Nyheter

Klare til salg!

I samarbeid med Hadrian Eiendom AS er vi nå klare for å starte prosessen med tomtesalg av A1 og A2 på Sørsida.


Hadrian Eiendom AS er engasjert av Sørsida Utvikling for å bistå med salg av felt A1 og A2 i områdeplan for Sørsida i Ålesund. Markedet skal gis mulighet til å by på feltene hver for seg og samlet.

Vi i Sørsida Utvikling har en målsetting om at Sørsida skal nå de kommunale forpliktelsene om å være en nullutslippsbydel. Dette skal gjøres ved å utvikle Sørsida til å bli et foregangseksempel på byområde som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftsmål. Sørsida Utvikling skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta offentlige og byutviklingsmessige hensyn.

Vi gleder oss til prosessen og ser frem til å samarbeide med ulike aktører om å utvikle Sørsida til det beste for både byen og regionen.

Se hele prospektet her eller på Finn.no.

Skjermbilde 2023 05 11 kl 12 00 48