Nyheter

Milepæl for Kulturhavna og Sørsida

Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) og Ålesund kommune (ÅK) har inngått avtale om at de sammen kjøper Sørsida Eiendomsselskap fra Sørsida Utvikling (SUAS). I dette eiendomsselskapet ligger tomten som i reguleringsplanen kalles C1.


Formålet med kjøpet er at MRFK/ÅK ønsker å bidra aktivt til utvikling av Kulturhavna med etablering av deler av Ålesund videregående skole inkludert kulturrelaterte fag, lokaler til Teatret Vårt og Ålesund kulturskole. Andre funksjoner som et eventuelt nytt bibliotek i Ålesund vil også legges til Kulturhavna. Sammen med aktiviteter, organisasjoner og kunstnerkollektiv som ligger der i dag, vil Kulturhavna bli en samlingssted og møteplass for kunst- og kulturinteresserte lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Eiendommen er regulert til 15 935 kvadratmeter og MRFK/ÅK har forpliktet seg til å realisere prosjektet i løpet av fem år med overtakelse januar 2024. I tillegg til kjøpesummen skal MRFK/ÅK også skal bidra med sin andel av infrastrukturkostnadene for Sørsida.

I tillegg til tomtesalget av C1 inngår Sørsida Utvikling, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune en samarbeidsavtale som gjelder både utbyggingsfelt C1 og C2. Begge disse feltene er en del av Kulturhavna, og det er naturlig å se på disse i sammenheng når man planlegger videre. Her vil partene se på blant annet sambruk av scene og andre funksjoner. Dette samarbeidet vil få en egen prosjektorganisasjon der andre aktører vil inviteres inn.

Styreleder i Sørsida Utvikling AS, Eva Hagen, sier at "hun er svært glad for at forhandlingene med kommunen og fylkeskommunen nå har landet i både en salgsavtale og en avtale om et samarbeid om Kulturhavna. Samarbeidet er viktig for å få samspill og sambruk mellom ulike funksjoner i Kulturhavna. Med dette tar vi også et stort steg for utviklingen – fordi etablering av en videregående skole og nye lokaler for både Teatret Vårt og Kulturskolen i Ålesund har vært en grunnstein i planleggingen av Sørsida."

"Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet sammen med MRFK om en kjøpsavtale av Sørsida Eiendomsselskap fra Sørsida Utvikling. Det er en viktig milepæl i utviklingen av kulturhavna og Sørsida", sier kommunedirektør i Ålesund kommune, Steven Hasseldal.

Bygg- og eigedomssjef Per Olaf Brekkan sier at «Vi er svært nøgd med å ha fått landet avtalen kor vi no saman skal utvikle Kulturhamna til eit kraftsenter innan kultur, byutvikling og berekraft»

De ferdige forhandlede avtalene skal legges frem for fylkestinget og kommunestyret for godkjenning.

Forhandlingene har vært preget av et felles ønske fra alle parter om å bidra til bærekraftig og god byutvikling i Ålesund.

For mer informasjon:

VISUELLA 2022 Sorsida styret

Eva Hagen

Styreleder

+47 901 26 010

evha@raeder.no