Nyheter

Prosjektleder i Sørsida Utvikling

Sørsida Utvikling AS har et stadig økende aktivitetsnivå og søker en prosjektleder som er en selvgående lagspiller, utadvendt, samarbeidsorientert og med erfaring fra eiendoms- og byutvikling. Er du den vi leter etter?


Om oss

Sørsideplanen, som ble vedtatt i 2015, skal bidra til å styrke Ålesund som regionby med utvikling av en ny bydel midt i byen. Her blir det flere hundre boliger, næringsbygg og en tydelig kultursatsing i form av Kulturhavna. Planen legger også til rette for en satsing på gode uteområder mot sjøfronten, som skal gi et godt tilbud for byens innbyggere og besøkende.

Sørsida utvikling AS ble etablert 2019 og er 100 pst eid av Ålesund kommune. Vårt formål er å legge til rette for, samt delta i, utviklingen av eiendommene innenfor planområdet, som i dag eies av Sørsida utvikling.

Det er økt aktivitetsnivå med flere prosjekter innenfor området, og vi har behov for økt kapasitet og riktig kompetanse for å gjennomføre flere store oppgaver (listen er ikke uttømmende):

 • I samarbeid med MRFK, Ålesund kommune og private kulturaktører skal vi utvikle hele «Kulturhavna», som blir hjertet av den nye bydelen på Sørsida.
 • Vi har inngått avtale med Statens vegvesen om levering av masser til Kipervika ved innkjøringen til Ålesund. Vegvesenet vil i første omgang oppgradere og bygge ny gate, og deretter vil Kipervikas boligdel og uteområder kunne bygges.
 • Vi har en eksisterende bygningsmasse og store uteområder som må vedlikeholdes og koordineres. I bærekraftperspektiv må vi gjøre gode vurderinger av alle byggene vi har og vurdere bevaring versus riving.
 • Vi har et helhetsansvar for byutviklingen av Sørsida. I tillegg til utvikling av byggene har vi ansvar for planlegging og etablering av felles offentlig infrastruktur over og under bakken for hele området parallelt med at byggene føres opp.
 • I 2024 gjennomføres en mulighetsstudie for flytting av cruisehavna på Sørsida til et annet sted i Ålesund. Vi har en sentral rolle i dette arbeidet, og sitter sammen med Ålesundregionens havnevesen, Ålesund kommune og Destinasjon Ålesund og Sunnmøre tett på de som gjennomfører arbeidet.
 • Som en del av transformasjonen av Sørsida har vi også igangsatt en midlertidig aktivisering av området i tett samarbeid med flere aktører. Vi bruker eksisterende bygningsmasse og uteområder til å skape liv og røre i Kulturhavna.

Organisasjon

Sørsida Utvikling AS har hittil hatt en fast ansatt, som er daglig leder Peter Wahl Hareide. Øvrige ressurser leies inn per dags dato. Styret består av fem personer, tre kvinner og to menn.

Kontorsted er Pir Cowork, Keiser Wilhelmsgate 22, Ålesund.

Stillingen som prosjektleder

Vi søker etter en medarbeider til en sentral del av kjerneteamet i Sørsida utvikling sammen med daglig leder. Vi leter etter en selvgående lagspiller, utadvendt og med erfaring fra eiendoms- og byutvikling. Du må ha evnen til å få ting til å skje rundt deg, men også til å tenke langsiktig og helhetlig. Evner til både kommersiell og strategisk tenkning er en nødvendighet. Topper du dette med godt humør og et omgjengelig vesen er du drømmekandidaten.

Hovedoppgaver:

 • Ledelse, deltakelse og gjennomføring av prosjekter og prosesser med ulik status og fremdrift
 • Tett samarbeid med en rekke aktører, som utviklere, rådgivere, kommune og andre interessenter
 • Økonomisk styring og kalkulering for å sikre lønnsomhet og verdiskapning
 • Overvåking av prosjektfremdrift og kvalitetsstandarder
 • Tett samspill med daglig leder i Sørsida utvikling

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen arkitektur, ingeniørfag eller tilsvarende. Erfaring kan kompensere.
 • Erfaring fra by- og eiendomsutvikling, herunder forståelse av bærekraft i byutvikling
 • Evne til å lede og delta i flere samtidige prosesser og prosjekter med ulik status og fremdrift
 • Erfaring fra prosjektøkonomi, budsjettering/kalkulering og vurderinger av eiendomsutviklingscaser
 • Høy grad av selvstendighet, løsningsorientert og sterke samarbeidsevner

Hva vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med på spennende og meningsfulle prosjekter som har stor innvirkning på samfunnet
 • Konkurransedyktig lønn og vilkår
 • Mulighet for faglig utvikling

Lønn og oppstart etter avtale.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: Snarest og innen 29.2.2024. Intervjuer holdes fortløpende.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Peter Wahl Hareide, tlf. 957 80 114, epost: peter.hareide@sorsida.no

Finnannonsen finner du her.