Nyheter

PULS

En møterekke for, av og med kunst - og kulturlivet i Ålesund kommune + gjester. Sammen med Ålesund kommune skal gjennomføre en serie med nettverksamlinger for, av og med kulturlivet!


  • Hva skal til for at vi skal vere en kommune med et robust og blomstrende kulturliv?
  • Hvilke aktører må vi styrke?
  • Kan ulike fagområder i kunst- og kulturlivet styrke hverandre, og kan vi eie problemstillingene på tvers av virke?

Disse spørsmålene og mange flere ønsker vi å stille når vi høsten 2023 inviterer aktører fra kunst- og kulturlivet til en møterekke med totalt fem samlinger.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.