Nyheter

Renere fjord

I 2022 ble det laget en revidert tiltaksplan mot forurenset sjøbunn i Aspevågen. Miljødirektoratet har gitt tilskudd til supplerende grunnundersøkelser og nå har Rambøll startet arbeidet.


Grunnundersøkelsene består av å kartlegge tykkelsen på slammet/forurensningen på en rekke punkter i hele Aspevågen.

Det er allerede fastslått gjennom tidligere undersøkelser at sjøbunnen i Aspevågen er sterkt forurenset av en rekke tungmetall, organiske miljøgifter, tjærestoffer og tributyltinn.

Reguleringsplanen for Sørsida (Sørsideplanen) som ble vedtatt i 2015 har planlagt utfyllingsområder i Kipervika og sammen med blant andre Statens Vegvesen, har vi bedt Rambøll foreta tilleggsundersøkelser i forbindelse med potensiell utfylling. Vi vil få data og ytterligere kunnskap gjennom grunnundersøkelsene til Ålesund kommune.

Borerne er godt i gang og er ferdige med totalsonderingene og miljøprøvene. Bare prøvetaking igjenstår.

Les reguleringsplan for Sørsida her:

https://innsyn.alesund.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2014070859&dokid=978268&versjon=6&variant=A&

Ønsker du å vite mer om Renere Fjord-prosjektet? Her finner du det:

https://alesund.kommune.no/samfunnsutvikling/slik-bygger-vi-alesund/prosjekt-vatn-og-avlop/reinare-fjord.4812.aspx