Nyheter

Slik kan boligprosjektet Kipervika bli

Boligprosjektet Kipervika åpner for opptil 200 nye boliger i sentrum, flott havnepromenade, flere sittesoner og uteservering.


Lokal gjenbruk av tunnelstein

Statens vegvesen og Sørsida Utvikling, gjennom datterselskapet Kipervika Eiendom, skrev i vinter under på en viktig intensjonsavtale. Tunnelstein fra Lerstadtunnelen sørger for at Sjøgata kan bli oppgradert og gir utfylling til nytt boligprosjekt i Kipervika. Sjøgata i sentrum er i dårlig tilstand og må derfor oppgraderes innen kort tid. Avtalen sikrer bærekraftig gjenbruk av tunnelstein fra Lerstad. Det er mye trafikk i Sjøgata, og man får man oppgradert en 60 år gammel og slitt brukskonstruksjon. Men ikke minst - det gir mulighet til å skape 200 helt unike boliger langs sjøen på sørsida av Ålesund sentrum.

Sentrumsleiligheter rett ved havet

Sørsida Utvikling ønsker å legge til rette for et levende og attraktivt bysentrum der flere ønsker å bo og bruke. Sørsideplanen har som et mål å øke andelen fastboende i sentrum. Å øke andelen fastboende i sentrum vil gi en stor samfunnsmessig gevinst for Ålesund, og har vært et uttalt mål i lang tid. Boligprosjektet i Kipervika blir et sted som passer for mennesker i alle aldre. De sentrumsnære leilighetene får en nær forbindelse til havet, og blir helt unike boliger i sentrum.

Kipervika åpner opp for opptil 200 nye boliger, mer grøntareal, flere sittesoner og en aktiv første etasje. Her kan det også blant annet bli uteservering langs havnepromenaden. Nå har JAJA Arcitects laget skisser på hvordan boligprosjektet Kipervika kan se ut basert på hvordan det ligger inne i Sørsideplanen.

Sørsida Kipervika Vest Copyrights JAJA Architects

Dette er en illustrasjon på hvordan boligprosjektet Kipervika kunne sett ut i dagens situasjon. Illustrasjon: JAJA Arcitects

Flott havnepromenade

Boligprosjektet Kipervika skaper også en flott havnepromenade med en tett forbindelse til havet. Om vi ser mot andre byer i Norge, så har de klart å utvikle ettertraktete møteplasser ved sjøen. Havnepromenaden i Kipervika kan bli et svært godt samlingssted for folkeliv, og et sted mange ønsker å oppsøke. Boligprosjektet Kipervika bygger på havnekulturen i Ålesund, og vi ser frem til et godt samarbeid med Havnevesenet om å få til dette. 

Sørsida Balkong Copyrights JAJA Architects

Kanskje vil til og med får til et fiskemarked her i fremtiden? Illustrasjon: JAJA Arcitects

Under boligprosjektet vil det bli beboerparkering, men vi ser i tillegg på muligheten til å utvide parkeringskapasiteten ytterligere, og har tett dialog med Ålesund parkering.

Hva skjer videre?

Alt er planlagt i tråd med den vedtatte reguleringsplanen, men for å komme i gang, gjenstår det å bli gjort nødvendige avklaringer med Ålesund kommune og Havnevesenet. Planen er at Statens vegvesen vil starte sitt arbeid med utfylling til høsten, så det er derfor viktig at vi får en snarlig avklaring angående dette. Deretter vil Kipervika Eiendom starte en dialog med markedet om utvikling av området.