Nyheter

Tunnelstein til byutvikling i Ålesund sentrum

Statens vegvesen og Sørsida Utvikling har signert en viktig intensjonsavtale. Tunnelstein fra Lerstadtunnelen sørger for at Sjøgata kan bli oppgradert og gir utfylling til nytt boligprosjekt i Kipervika.


Oppgradering av Sjøgata

Trafikken i Sjøgata, fra Posthuskrysset til Meieriet i Ålesund sentrum, går i dag på en 60 år gammel brukonstruksjon. Tilstanden er dårlig, og den forverres år for år. Siste tilstandsanalyse sier at kaia må rehabiliteres innen utgangen av 2025 for å tåle tungtrafikk.

Statens vegvesen og Sørsida Utvikling har nå skrevet under på en intensjonsavtale om at steinmasser fra Lerstadtunnelen, det største prosjektet i Bypakke Ålesund, skal bli brukt til utfylling utenfor Sjøgata. Med denne intensjonsavtalen er det mulig å erstatte Sjøgata med en ny gate. Sjøgata skal samtidig utvides for å gi rom til de som sykler og går langs sjøkanten i Ålesund. I tillegg skal fyllingen benyttes som omkjøringsveg når Statens vegvesen skal oppgradere gaten inn mot Posthuskrysset.

- Det er viktig for oss å finne samfunns- og ressursnyttig bruk av steinmassene fra våre anlegg. Da er jo dette midt i blinken, hvor vi først får løst omkjøring for Sjøgata mens den gamle konstruksjonen rives, også kan fyllingen ligge dere videre til fremtidig utbyggingsareal i sentrum, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Prosjektering og søknadsprosess er i gang, og arbeidet med å fylle ut med tunnelstein er planlagt å starte til høsten.

Intensjonsavtale 2

Peter Hareide fra Sørsida Utvikling og Ole Kristian Birkeland fra Statens vegvesen står ved Sjøgata der utfyllingen skal komme. Foto: Bypakke Ålesund

Første stein på Sørsida

Når den nye Sjøgata er ferdig vil Sørsida Utvikling bygge boligprosjektet Kipervika, som allerede er en del av reguleringsplanen for Sørsida.

- Et av hovedmålene for Sørsida er å bidra til at Ålesund har et levende og attraktivt bysentrum der flere bor og bruker. I dette utbyggingsområdet i Kipervika, kan vi få til begge deler med et stort sørvendt boligprosjekt med aktiv førsteetasje mot en flott havnepromenade. Så det betyr selvsagt mye å komme et steg videre med dette. Det blir bokstavelig talt første steinen som legges, sier Peter Hareide, leder i Sørsida Utvikling.

-Det er viktig å legge til rette for boliger i bysentrum slik at vi får opp andelen fastboende her. Å få oppgradere en kritisk ferdselsåre for byen, og få klargjort grunn til å bygge boliger er en mulighet som må gripes, sier Hareide.

Samarbeid om god byutvikling

Sørsideplanen har vært selve grunnlaget for planleggingen og utviklingen av sørsiden av Ålesund sentrum siden planen ble vedtatt i 2015. Bypakke Ålesund og Sørsida Utvikling har et felles mål - å bidra til en attraktiv og bærekraftig byutvikling. Når man har mange prosjekter nært hverandre i et bysentrum, er det viktig at Bypakke Ålesunds prosjekter henger sammen med Sørsidas fremtidige prosjekter. Sammen skal disse prosjektene gjøre Ålesund til en enda mer attraktiv by å bo i.

Intensjonsavtale 3

Hareide og Birkeland er fornøyd med å ha signert intensjonsavtalen. Foto: Bypakke Ålesund

-I tillegg vil vi gjennom prosjektet bidra til Renere Fjord-prosjektet med tildekking av den forurensede sjøbunnen. Når dette står ferdig, og etter Statens vegvesen har oppgradert gata, blir dette et godt tilskudd til byen. Samarbeidet med Statens vegvesen har vært veldig bra så langt, og vi ser fram til veien videre, sier Hareide.