Om Sørsida

Det ble i 2015 vedtatt en områdereguleringsplan for Ålesunds sentrale sørside (Sørsideplanen). Sørsida Utvikling AS (SUAS) ble etablert i 2019 som utviklingsselskap, med formål å fungere som et overordnetorgan for daglig operativ ledelse for utviklinga av sørsida av Ålesund sentrum. 

Sørsida skal i henhold til Ålesund kommunes eierskapsmelding for SUAS utvikles til å bli et foregangseksempel på byområde med bærekraftige løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftsmål. SUAS skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta offentlige og byutviklingsmessige hensyn.

Klikk på pilene på kartet for å få informasjon om de ulike utviklingsområdene på Sørsida.